Interview Marlene van Niekerk

Begin jaren tachtig studeerde Marlene van Niekerk filosofie in Amsterdam. Daarna was ze nooit meer voor langere tijd in ons land. Nu is de Zuid-Afrikaanse schrijfster benoemd tot hoogleraar op de Africa Chair, bij de faculteit Geesteswetenschappen in Utrecht, met als leeropdracht de positie van de roman en de romanschrijver in postapartheids-Zuid-Afrika.

Van Niekerk (1954) groeide op tijdens de hoogtijdagen van de apartheid op een experimentele voorbeeldboerderij waar haar vader ambtenaar van landbouwtechnische diensten was. Hij was een vrijzinnig man die vond dat je goed voor iedereen moest zorgen, ongeacht de kleur. Voor Van Niekerk waren het – naast haar vader – vooral leraren die haar vanaf haar vijftiende lieten zien dat de wereld groter was, en die de dwang waaronder ze leefden kritisch bekeken. Op de universiteit sloot ze zich aan bij de Progressieve Partij. Dat ze beeldende kunst in plaats van wiskunde ging studeren, voedde in haar de...