De Normal Accident Theory is het geesteskind van de Amerikaanse socioloog Charles Perrow. Hij schreef de nucleaire bijna-ramp in Three Miles Island (Pennsylvania) niet toe aan een menselijke onoplettendheid, maar aan het falen van het systeem. Zeer complexe systemen, waarbij veel verschillende onderdelen interacteren, zijn gevoelig voor kleine verstoringen. Die treden onverwacht op en lopen snel gierend uit de hand.
In een achtergrondartikel in de Financial Times wordt mooi uit de doeken gedaan hoe dit ‘systeemfalen’ werkt en hoe moeilijk het is crises te voorkomen: of het nu om het smelten van een reactorkern gaat of het smelten van een paar biljoen dollar op de financiële markten.