Een rapport (uit 2006, maar op 4 februari jl. pas vrijgegeven) aan het Amerikaanse Congress vermeldt dat Noord-Korea in 2006 heeft gedreigd ‘kernwapens aan terroristen te kunnen verkopen, als het in de hoek zou worden gedreven’. In april 2003 had Noord-Korea tijdens het zeslandenoverleg al eens gezegd dat het kernwapens zou kunnen ‘exporteren’, maar daarbij was nog niet aan terroristen gerefereerd.