nieuwe werkhoudingen | ‘The end of sitting’

I

n een studio aan de Amsterdamse Looiersgracht verrijst een enorme apenrots. Ruim vijfentwintig meter lang, drie meter hoog. Uit het gips is een groot aantal nauwkeurig gemeten gaten gehakt. Iedereen die de studio straks binnenwandelt, kan in een van die gaten zijn laptop uitklappen en vervolgens staand, hangend of liggend aan het werk.
Nee, niet zittend. The End of Sitting, zoals de ruimtelijke installatie heet, moet juist het zitgedrag van de Nederlandse kantoorklerk aan de kaak stellen. Hoognodig. Van alle Europeanen zitten wij het meest. En langdurig zitten, zo wordt de laatste jaren onderzoek na onderzoek bewezen, is funest voor de gezondheid.
De aanleiding tot de apenrots vormde een vraag van Rijksbouwmeester Frits van Dongen. Die benaderde een klein jaar geleden drie studio’s voor een prikkelend ontwerp van de werkomgeving van de toekomst. Primair gefocust op de rijksambtenaar. ‘Nou, onze vader heeft veertig jaar bij...