Cecile van Eijden-Andriessen ‘Moralinezuur’ en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, 406 p., € 29,50

***

door Hans Renders

In 1937 werd in Tilburg de rooms-katholieke Informatiedienst inzake lectuur, kortweg Idil, op gezag van prominente katholieken zoals Gerard Brom en Titus Brandsma opgericht. Deze ‘informatiedienst’, bedoeld voor katholieke boekhandelaren en bibliotheken, was in feite censuur verpakt als voorlichting. Onder aanvoering van Gerard Verbiest gaf een legertje recensenten elke Nederlandse boekpublicatie een kwalificatie van I tot V, van ‘Verboden Lectuur’ tot ‘Lectuur voor allen’. Katholieke boekverkopers en bibliothecarissen stemden er hun verkoop-, aankoop- en uitleenbeleid op af. Cecile van Eijden-Andriessen beschrijft de geschiedenis van het machtige Idil in het licht van de spanning tussen ‘katholieke normativiteit’ en de ‘strijd om de moderniteit’. Deze...