Hans Dütting. Cees Nooteboom. Aspekt, 250 p., € 24,95

****

door Aart van Zoest

Biografie

Behalve met Rembrandt, Van Gogh en onze kaas kunnen we nu, aldus Hans Dütting, in de wereld ook met Nooteboom voor de dag komen, omdat hij in tientallen buitenlandse talen vertaald is. Laten we het aannemen en ons aldus, zo nodig, troosten over de relatieve onaanzienlijkheid van onze letteren, vergeleken met wat andere naties te bieden hebben. De bladzijden gewijd aan de receptie van Nootebooms werk in Nederland en daarbuiten zijn niet de minst interessante in dit boek. Dütting heeft in het geheel genomen een voortreffelijke opvatting over de aanpak van zo’n schrijverspresentatie: hij geeft het goede overzicht, stelt de goede vragen en laat aldus de behandelde auteur uitgebreid aan het woord. In het geval van Nooteboom is dat speciaal gerechtvaardigd omdat hij meer nog dan een verteller een filosoof is. Zonder aanmatiging, bijna zachtmoedig doet hij pertinente uitspraken met algemene...