Jacqueline Oskamp. Onder stroom. Geschiedenis van de elektronische muziek in Nederland. Ambo, 251 p., €22,50

***

Muziek

Bassist Tom Dissevelt mocht graag oprakelen hoezeer zijn nieuwsgierigheid naar futuristische technieken in de jaren vijftig collega’s van het Metropole Orkest op de zenuwen werkte. Als de opmars van elektronische muziek inderdaad niet te stuiten was, zou dat tot massale werkloosheid onder muzikanten leiden, redeneerden vakgenoten. Een halve eeuw later blijkt dat het allerminst zo’n vaart liep: elektro-nische composities wisten zich zelden aan de marge van het het rijkgeschakeerde muzikale aanbod te ontworstelen.

Des te dapperder is de verkenning onder de pioniers die zweren bij de elektronische verklanking, waar journaliste Jacqueline Oskamp zich aan waagde. Haar exposé behandelt behalve muziek ook creativiteit tegen de verdrukking in.