Paul Hellmann, Klein kwaad. Het proces Demjanjuk en de speurtocht naar het verraad van mijn vader, Augustus, 144 p., € 14,95

* * *

door Hans van den Bergh

Verslag

Paul Hellmann heeft met zijn non-fictie vertelling Klein kwaad een knap kunstje uitgehaald; twee in wezen onafhankelijke verhaallijnen zijn zo door elkaar gevlochten dat er een schijn van samenhang ontstaat. Het gaat om de onderduik, het verraad en het omkomen van Pauls Joodse vader in Sobibor en tegelijk om Hellmanns eigen deelname als ‘Nebenklager’ aan het proces Demjanjuk, tegen een onmenselijke concentratiekampbeul. Het grootste deel van het boek is koele journalistieke verslaglegging, maar soms springt ineens het gruwelijke contrast in het oog tussen de vergaande consi-deratie met Demjanjuks gezondheid en de behandeling van zijn slachtoffers in de vernie-tigingskampen.

De titel Klein kwaad slaat eigenlijk alleen op de Nederlandse handlangers van de nazi’s, maar dankzij het behendig monteren van stukjes strafproces...