Annerieke Goudappel. Vagebond. Atlas, 160 p., € 22,95

***

door Ibrahim Selman

Reizen

In haar reisverhaal Vagebond stelt Annerieke Goudappel zich ten doel de wegen van de soefi’s te doorgronden, na te gaan hoe zij de geestelijke ruimte betreden. In de woestijnstad El Oued in Algerije gaat ze dat uitproberen, tijdens een internationale conferentie van de soefi’s, waar ze als hoge gast wordt ontvangen door de hoogste soefi, de sjeik. Ze wordt welhaast op handen gedragen. Goudappels interesse voor soefisme is aangewakkerd door lezing van de Amerikaan Paul Bowles (1910-1999) en de Zwitserse Isabelle Eberhardt (1877-1904). Haar bewondering voor deze twee schrijvers, die hun leven en werk aan Noord-Afrikaanse culturen en dito religies hebben besteed, domineert gelukkig het boek. Voor de rest blijft ze vooral een sceptische toekijker. De spirituele wereld van de soefi’s blijft voor haar, en daarmee voor ons, ondoorgrondelijk.

Joe Sacco. Gaza 1956. Atlas, 432 p., € 29,95

***

door Peter...