Step Vaessen. Jihad met sambal. Prometheus, 220 p., € 17,95

****

door Aart van Zoest

Autobiografie

Hier vertelt een vrouw die iets te zeggen heeft over haar zinrijke en avontuurlijke leven. Incidenteel over haar geboorteplek, Limburg, en over haar punkperiode in Nijmegen. Veel over haar mediawerk, eerst bij de tv in Nederland, later langdurig als correspondente van Al Jazeera in Indonesië. Ze werd dat omdat ze het wilde – Vaessen biedt het beeld van een vrouw die haar lot, voor zover dat kan, in eigen handen neemt. En daarnaast moet omgaan met wat haar buiten haar wil overkomt, zoals de dood van de echtgenoot van wie ze kort tevoren is gescheiden. Zo ontstaat een roerend bericht over een leven dat een zoektocht is. Maar er is nog meer, het is zeer informatief. Over Indonesië geeft Vaessen steekhoudende informatie die essenties raakt. Het constateren van de cultuurverschillen leidt bij deze scherpzinnige waarneemster tot mildheid, een tolerantie in de beste Nederlandse...