Sarah Bakewell. Hoe te leven. Een leven van Montaigne. Van Gennep, vertaling Dick Lagrand & Marjolijn Stoltenkamp, 492 p., € 22,50

****

Filosofie

Montaigne (1533-1592) is door de kenner S. Dresden de spelende filosoof genoemd en zo is het ook. Montaigne was inderdaad een onbevangen denker. Zonder zwaarwichtigheid putte hij uit zijn ervaringen en zijn lectuur. Uitgever Van Gennep heeft ervoor gezorgd dat zijn zeer leesbare humanistische gedachtenspel in het Nederlands toegankelijk is. En voegt daar nu de essayistische biografie aan toe van Sarah Bakewell. Zij schrijft over de auteur en zijn leven alsof ze als vriendin bij hem over de vloer heeft verkeerd. Ze behandelt haar lezers daarbij als vrienden met wie ze het allerbeste voor heeft door ze in contact te brengen met Montaignes overdenkingen over het leven. Hoe je er wat van maken kunt in contact met je medemensen, daar gaat het vooral over. Over vriendschap dus, bijvoorbeeld, een prachtig essay. En nog veel meer goedgemeende...