Maurice Blanchot. De stem en het schrift. Klement/Pelckmans, 182 p., € 19,95

**

door Aart van Zoest

Essays

‘Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur’ staat op de kaft. Dappere onderneming van de uitgevers, want de fijnzinnige doordenker Blanchot schreef voor een happy few, lezers die zich interesseren voor vragen betreffende de stemmen die waarneembaar worden wanneer er letterkunde geschreven wordt. De postmodernist Blanchot schreef zelf zo diepzinnig dat ook zijn beschouwers er niet aan ontkomen om tot aan de grenzen van het nog-net-leesbare te gaan. De literatuurwetenschappers Arthur Cools (red.), Annelies Schulte Nordholt, Laurens ten Kate en Aukje van Rooden bieden bij de Blanchot-vertalingen ook hun analyses. Daarin is ook hun proza weerbarstig, maar ja, het is moeilijk te zien hoe het anders zou moeten bij overdenkingen naar aanleiding van Blanchot-teksten getiteld De narratieve stem (‘hij/het’ of het...