**** Darian Leader. Wat is waanzin? De Bezige Bij, 400 p., € 34,90

door Christien Brinkgreve

Psychologie

Darian Leaders vorig jaar verschenen Het nieuwe zwart richtte zich op rouw en depressie, het nieuwe boek van de Britse psychoanalyticus bestrijkt het ruimere gebied van psychische ontregelingen. Hij zoekt de oorzaak hiervan niet in verstoorde hersenprocessen waarbij medicijnen uitkomst moeten bieden. Zijn pleidooi is om te luisteren naar patiënten en te proberen de betekenis van hun woorden en handelingen te begrijpen. Het is de oude psychoanalytische grondhouding die ons méér inzicht in waanzin kan geven dan de huidige psychiatrische classificaties vermogen.

Leader vindt de neiging van de huidige psychiatrie om zich te richten op uiterlijke symptomen gevaarlijk: je miskent de stille waanzin, waarbij mensen een ogenschijnlijk normaal leven leiden. Anders Breivik vormde hiervan vóór zijn moordende uitbraak een macaber voorbeeld. Richt je op de innerlijke belevingswereld...