Anne van Buul (red.). Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900. Uitgeverij Verloren, 255 p., € 22,–

****

Essays

De Nederlandse uitgever Leo Simons vond Londen, zo schreef hij in 1898, op herfstdagen ‘een angstige kolk van geheimzinnig wègzinkend leven’. Onlangs verscheen een interessant boek over de wijze waarop men in Nederland en België rond 1900 kennismaakte met de Engelse cultuur. Cultuur begint met contact. Toen halverwege de negentiende eeuw de eerste veerdiensten in gebruik werden genomen tussen Engeland en het continent, begonnen tijdschriften als De Nederlandsche Spectator en La Jeune Belgique over Engeland te berichten.Twaalf auteurs (onder wie vijf Vlamingen) diepten ieder een onderwerp uit dat valt onder de noemer en titel van dit boek, Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900. Hans Vandevoorde citeert een Belgische kunstcriticus die beweerde dat aan de rand van Ukkel een parkje...