Han Korting. Lodo – Voor God, Nederland en Oranje. Het korte leven van de eerste geheim agent uit Londen in de Tweede Wereldoorlog. Ondine, 216 p., € 19,50

**

Biografie

De luitenant-ter-zee tweede klasse van de Koninklijke Marine Lodo van Hamel werd op 27 augustus 1940 vanuit Engeland boven Nederland gedropt. Daarmee was hij de eerste Nederlandse geheim agent die naar het vaderland werd gesmokkeld. Hij zette met succes een paar radiozendgroepen op en probeerde vervolgens weer terug te keren naar Engeland, maar dat plan werd door de Rijksveldwacht in Friesland aan de Duitsers verraden. Toen een Fokker T-VIII W op het Tjeukemeer landde, stond een met luchtgeschut bewapende Duitse delegatie klaar. Het vliegtuigje kon ternauwernood ontkomen. Op 16 juni 1941 werd de 26-jarige Lodewijk van Hamel op de Larense hei bij Bussum gefusilleerd.

Omdat alles aan het korte leven van Van Hamel spectaculair was en hij zich bovendien bijzonder moedig heeft getoond, schreef Loe de Jong in zijn Het...