Madeleine Albright. Praagse winter. Ambo, vertaling Corrie van den Berg en Carola Kloos, 428 p., € 24,95

***

door Aart van Zoest

Memoire

Aan de zogeheten Praagse Lente is een Praagse winter voorafgegaan, dat benadrukt de door Madeleine Albright gekozen titel van haar boek, die door een ondertitel wordt gevolgd: Het verhaal van mijn jeugd in oorlogstijd, 1937-1948. Dat is bescheidenheid van de geboren Tsjechische die Amerikaanse werd en vier jaar lang minister van Buitenlandse Zaken was ten tijde van het presidentschap van Bill Clinton. Want ze plaatst die voor menigeen waarschijnlijk minder belangwekkende jeugdherinneringen binnen de context van een historische tijd waarin enorme veranderingen in Europa en de rest van de wereld plaatsvonden.

De grootste aandacht gaat in het boek uit naar wat er in Tsjechië in slechte zin veranderde, maar omdat Albright uitstekend in staat is om die treurnis binnen het algehele wereldgebeuren te plaatsen, is het boek als het ware ook een...