27-11-2007
Die van The Sunday Times, en die van The Daily Telegraph.