De beslissing van het College voor Zorgverzekeringen om de psychoanalyse te schrappen uit het basispakket heeft tot veel woede en verontwaardiging geleid. Vorige week kwam in Vrij Nederland psychoanalytica Anna Enquist al aan het woord en in de Volkskrant uitten columnisten Nausicaa Marbe en Evelien Tonkens hun verontwaardiging. Net als Enquist plaatsen zij de maatregel in een zeer breed perspectief.

Marbe schrijft: ‘De psychoanalyse, die uitgaat van de kracht van de geest, heet daarom in dit tijdsgewricht elitair. En elitarisme dat niet berust op aards slijk is onvergeeflijk taboe in deze nivellerende tijden.’ Ook Enquist zei al iets dergelijks: ‘Rijping en diepte [passen] niet in deze gehaaste tijd waarin alles in medische modellen te vatten moet zijn, ook het menselijk lijden.’ En Tonkens heeft het zelfs over een ‘zelfgekozen machteloosheid van de democratie als gevolg van marktwerking’. Grote woorden, zou Balkenende zeggen.

Maar zelfs al hadden ze alledrie helemaal gelijk, dan...