‘Ik steun de Hollandse rebellie van harte. Ik was al tegen de vorige spellingshervorming tien jaar geleden. Het is een cultuurhistorische ramp. Alle wijzigingen zijn compleet overbodig. Je moet gewoon accepteren dat taal een volkomen irrationeel verschijnsel is. Spreek één keer af wat de regels zijn en doe er daarna nooit meer wat aan, zoals bij het Engels.

Die spellinghervormingen gaan altijd onder het motto van: we moeten rekening houden met de zwakkeren onder ons, zij die niet slim genoeg zijn om alle regels te onthouden. Maar diezelfde mensen moeten nu weer een nieuw Groene Boekje en een nieuwe Van Dale kopen. Zo tref je alsnog de economisch zwakkeren.

Het voortdurend veranderen van de spelling zorgt ervoor dat oude boeken steeds stoffiger worden. Dat nog minder mensen een boek willen lezen. Mijn ouders hadden in mijn jeugd de Feniks-reeks met boeken van Nobelprijswinaars, in de hoop dat een van hun kinderen ooit in literatuur geinteresseerd zou raken. Dat werd ik dus,...