02-06-2008

Van Rita Verdonk weten we al een tijdje dat ze over Napoleontische trekjes beschikt. Anderen mogen haar adviseren maar zij is de baas, wordt ze niet moe te benadrukken. Maar de lijstaanvoerder van Trots op Nederland maakt school. Steeds meer politici gebruiken bij de vleet woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ en spreken over zichzelf bij voorkeur in de eerste persoon. Die trend valt vooral op bij de nieuwe generatie sterke vrouwen waarover de PvdA beschikt. En met name bij Mariëtte Hamer.

‘Ik heb het geoel dat ik op een groot draagvlak in de partij kan rekenen,’ zei ze een paar weken geleden na haar uitverkiezing tot fractievoorzitter. Er was zelfs voor haar geapplaudiseerd. Zo’n ontboezeming kan nog aan de euforie van het moment liggen. Maar sindsdien is Mariëtte Hamer blijven benadrukken dat ze behalve om haar partij ook veel om Mariëtte Hamer geeft.

Elk interview met haar bevat wel passages als ‘zoals u zonder twijfel van me weet’ en ‘ik...