Op 15 september verscheen een nieuw rapport van het Atoomagentschap (IAEA) over Iran, waaruit blijkt dat:

– Iran de afgelopen maanden feitelijk het onderzoek naar mogelijk clandestiene programma’s heeft geblokkeerd.
– Het verweer van Iran (dat die beschuldigingen berusten op valse en gemanipuleerde Amerikaanse (?) informatie) niet sterk is, want het IAEA heeft aanwijzingen dat die informatie consistent is en gedeeltelijk zelfs door Iran is toegegeven.
– Het IAEA daarom helaas niet in staat is om vast te stellen dat Iran zich NIET schuldig maakt aan illegale activiteiten en dat Iran beter open kaart kan spelen omdat het immers zeker is dat Iran zich 18 jaar lang WEL heeft schuldig gemaakt aan dergelijke activiteiten. Diplomatieke taal voor:
Iran heeft de schijn tegen.

Uit begeleidende commentaren blijkt dat:
– Iran IAEA-inspecteurs heeft tegengehouden, die een raketwerkplaats wilden bezoeken – waarschijnlijk om te voorkomen dat deze zouden checken of de Iraanse Shahab-3 raket nuclear...