Deze week wordt de Big Brother Award uitgereikt. Wie sloopte uw privacy het meest?

De Big Brother Award is een poedelprijs voor de persoon of organisatie die het afgelopen jaar een opvallende bijdrage leverde aan het slopen van privacy. De Award wordt in diverse landen toegekend, in Nederland sinds 2002 onder auspiciën van de ‘digitale burgerrechtenbeweging’ Bits of Freedom.

Wegens vertrek van vaste medewerkers en geldproblemen was de stichting een tijdlang onzichtbaar, maar aan een comeback in de media wordt gewerkt. Onder aanvoering van publiciste Karin Spaink nomineerde een jury kandidaten voor de volgende week uit te reiken Big Brother Awards.

De onderscheiding werd voor het laatst toegekend in 2007. Toen was de winnaar: ‘u’, dat wil zeggen: de Nederlandse burger die zich allerminst om de persoonlijke levenssfeer bekommert. Daarmee had de prijs zichzelf in feite opgeblazen: het was natuurlijk nogal lastig de bekroning van de publieke desinteresse te evenaren. De stilte...