Media

Het mag weleens gezegd: met de nieuwkomers op de krantenmarkt gaat het prima. Zowel De Pers (dat afgelopen weekend zijn eerste lustrum vierde) als nrx.next (een jaar ouder) zien hun oplages gestaag stijgen. Anders dan sceptici destijds voorspelden, bleek er wel degelijk ruimte voor nieuwe, serieuze kranten – althans wat de lezers betreft. Dat succes is alleszins verdiend. De Pers onderscheidt zich door dwarse, persoonlijke journalistiek, die ver uitstijgt boven wat de gratis concurrenten brengen. nrc.next heeft een frisheid van aanpak die de moederkrant ontbeert – alle recente ingrepen ten spijt. Vorige week zette nrc.next een nieuwe stap. De klassieke indeling binnenland, buitenland en economie werd verlaten, omdat die er in deze geglobaliseerde wereld ‘steeds minder’ toe doet. Bovendien wil de redactie zich meer richten op fact checking. ‘Ik vind,’ zei hoofdredacteur Rob Wijnberg donderdag in dagblad Trouw, ‘dat journalisten veel te veel voor waar aannemen.’

Het is zo’n...