Nieuws!

‘Wij beschouwen het geschreven woord als een belangrijk goed in onze democratische rechtsstaat. Daarbij hebben we afgesproken dat dit voor iedereen geldt. Ongeacht je afkomst, sekse of geloofsovertuiging. Ali Eddaoudi mag niet het slachtoffer worden van politici die de vrijheid van meningsuiting niet op haar echte waarde weten te schatten en selectief toepassen. Iemand mag niet om politieke redenen opgeofferd worden ten koste van het vrije woord.’

Dat schrijven Fouad Sidali, Ari van Buuren, Fatima Elatik, Ad de Gruijter, Farid Azarkan en Renate van der Zee in de Volkskrant naar aanleiding van de kritiek op de benoeming van Ali Eddaoudi tot legerimam. Zij vinden dat de negatieve uitlatingen van Eddaoudi over Balkenende en over de missie in Uruzgan geen reden kunnen zijn om zijn aanstelling te heroverwegen: dan zou de vrijheid van meningsuiting in het geding komen, stellen zij.

Het lijkt erop dat zij twee dingen door elkaar halen. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je...