06-11-2004
Door Carel Peeters

De Edmund Burke Stichting is de denktank die nu de conservatieve traditie nieuw leven in wil blazen. Maar hebben we niet veel meer aan een Thomas Paine Stichting? Paine (1737-1809) was Burkes hartstochtelijke tegenstander, strijder voor de rechten van de mens, peetvader van de Amerikaanseonafhankelijkheid in 1776 en een van de geestelijke vaders vande Franse Revolutie.

In de jaren 1789-1795 woedde in Engeland een pamflettenoorlog die beslissend was voor het ontstaan van de democratie in Europa. Hij ging over de Franse Revolutie en wat die voor gevolgen had. Het vermaarde conservatieve parlementslid Edmund Burke was geschokt door de afzetting van de koning en door de gewelddadigheden waarmee de omwenteling gepaard was gegaan. Hij richtte er zijn Reflections on the Revolution in France (1791) tegen. Thomas Paine, die ooggetuige was tijdens de eerste jaren, schreef er een fel antwoord op met zijn Rights of Man. Tientallen voor- en tegenstanders (zo’n...