Economie

Londen is met afstand de grootste metropool van Europa. Met een regionaal inkomen van 567 miljard euro in 2005 is de economie van deze conglomeratie zelfs groter dan die van heel Nederland, waar in 2005 een nationaal inkomen van 505 miljard euro verdiend werd. Binnen Nederland is de Randstad uiteraard de grootverdiener. Bijna de helft van het Nederlandse nationaal inkomen wordt verdiend rond de vier grote steden.

Het recente rapport van TNO, De Top­twintig van Europese stedelijke regio’s 1995-2005, staat vol met dit soort fijne feiten, die de Europese burger helpen een gevoel te krijgen voor de (kwantitatieve) verhoudingen op het oude continent. In één moeite door laat het zien hoe die verhoudingen zich wijzigen. Want ofschoon een oude bekende als Londen de afgelopen tien jaar allerminst slecht heeft gepresteerd, zijn het juist regio’s in perifere gebieden die de afgelopen tien jaar de snelste economische groei vertoonden: Dublin (Ierland), Madrid (Spanje),...