Vijanden zijn bedoeld als richtingaanwijzers: ze worden geacht te blijven staan waar ze staan zodat de afstand tussen jou en de tegenpartij duidelijk afgebakend blijft.

In geval van twijfel kijk je wat de vijand doet, en je weet dan dat jij de tegengestelde richting in moet slaan. Maar soms gedragen vijanden zich onuitstaanbaar, ze veranderen van koers, ze komen gevaarlijk dicht bij jou in de buurt, en dreigen zo het onoverbrugbare verschil tussen de goede en de slechte zaak teniet te doen.

Een discussie met een collega: zij feminist, ik ook (al mag dat geloof ik niet van Cisca Dresselhuys), maar zij diep verontrust over de ongewenste bijval die ze krijgt uit de verkeerde hoek. Zo’n Wilders bijvoorbeeld, die zich sterk maakt voor de positie van de vrouw. Dat doet-ie natuurlijk alleen maar omdat-ie daarmee de islam kan aanvallen. Instrumenteel gebruik van het feminisme, de vrouw als middel om uiteindelijk een neoconservatieve koers te kunnen varen, die uiteindelijk, je zult...