Achtergrond / De totstandkoming van een klimaatrapport

Maandag 30 april

Bangkok, tien uur ’s avonds. Terwijl Nederland Koninginnedag viert, sluipt Leo Meyer een vergadering uit om Vrij Nederland te woord te staan. Die morgen is de klimaatconferentie waarvan hij de secretaris is van start gegaan. In Thailand hopen de vertegenwoordigers van meer dan honderd landen een akkoord te bereiken over een politiek uiterst gevoelig document: de samenvatting voor beleidsmakers van een rapport over mogelijke maatregelen om de klimaatverandering in te dammen. De wetenschappers van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) proberen uit het mijnenveld van de politiek te blijven door enkel feiten te presenteren en geen aanbevelingen te doen. Maar dat kan niet verhelpen dat het op eieren lopen is. Elke formulering is politiek geladen. In een week tijd moeten zestienhonderd commentaren op de tekst weggewerkt worden.

‘China kwam vandaag ongemeen stevig uit de hoek,’ vertelt een...