Nieuws!

Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer wil het fokken van nertsen verbieden. Volgens een wetsvoorstel van de PvdA en de SP krijgen de 170 nertsenfokkers van Nederland nog tot 2018 de tijd om hun bedrijf om te bouwen tot iets anders, want dan moet het verbod echt ingaan.

Alleen de VVD en het CDA zijn tegen het verbod. Zij vinden het te ver gaan om zo’n grote industrie helemaal te verbieden. Alle andere partijen, ook de ChristenUnie en de PVV, zijn gezwicht voor de twee hoofdargumenten van de tegenstanders van de nertsenfokkerij.

Het eerste betreft de aard van de beestjes: nertsen, zo heeft onderzoek uitgewezen, zijn van nature solitaire zwervers. In tegenstelling tot varkens of kippen zijn zij dus niet te domesticeren, wat het ethisch onverantwoord maakt om ze op te sluiten. Het tweede argument gaat over het nut van de nertsenfokkerij: bont is een overbodig luxeproduct, anders dan bijvoorbeeld voedsel, en dus is het niet nodig om daar dieren voor op te sluiten en te...