Israëlische literatuur / Postmoderne Amos Oz

Je kan als schrijver een verhaal vertellen waarin de lezer kan wegzinken als op een bank met heel veel kussens, zo’n bank waarop je zonder het te merken wegdroomt. Pas als je wilt opstaan, ontdek je hoeveel moeite dat kost. Pas dan beseft de lezer hoezeer hij zich genesteld heeft en één is geworden met het verhaal.

De een-na-laatste roman van Amos Oz, A tale of Love and Darkness, over het ontstaan van Israël gezien door de ogen van een Joodse jongen die opgroeit tussen socialistische, orthodoxe en extreem-nationalistische Joodse facties, is zo’n boek. Het was het zoveelste grote succes voor Oz, en inmiddels geldt de auteur als de Israëlische schrijver bij uitstek die in aanmerking komt voor de Nobelprijs.

Raken met woorden

Groter contrast met Oz’ laatste boek, Rhyming Life and Death, eerder een novelle dan een roman, is niet denkbaar. Hier is de hoofdpersoon iemand die wordt aangeduid als ’the Author’, consequent met hoofdletter...