Raar dat niemand Geert Wilders erop heeft durven wijzen dat de koningin van Nederland naast de Nederland­se nationaliteit ook de Britse nationaliteit bezit op grond van de Prinses Sophia Naturalisatie-wet uit 1705 die zegt dat alle protestantse nakomelingen van prinses Sophia de Engelse nationaliteit bezitten. De Duitse prins Ernst August (1914-1987) kreeg als afstammeling van prinses Sophia met behulp van deze wet na de oorlog de Britse nationaliteit. Daarom werd de wet in 1948 afgeschaft, maar hij blijft geldig voor wie vóór 1948 protestants geboren werd, en dat is onze vorstin nu eenmaal.

Misschien was men bang dat Wilders zou reageren met de opzienbarende boodschap: ‘Het Nederlandse staatshoofd mag geen dubbele nationaliteit hebben, dus laat zij direct oprotten naar waar ze vandaan kwam, naar dat stomme eiland waar ze Pakistani en Hindoestani, Algerijnen en Filippijnen, Chinezen en Maltezen, Ieren en Arabieren zomaar binnenlaten om daar hun bommen en granaten te laten...