Het strafdossier Bouterse

Een mooie manier van ontwikkelingshulp bedrijven, is subsidie geven. De Centrale Inspectie bedrijven Suriname (CIS) hoefde begin jaren negentig alleen op te treden als doorgeefluik voor levensmiddelen die geïmporteerd werden uit Nederland. De Nederlandse overheid vergoedde een deel van de uitgaven, waardoor de goederen goedkoper aan de lokale bevolking konden worden doorverkocht. Zo kwam de ontwikkelingshulp rechtstreeks ten goede aan de gewone burger.

Het was een populair middel. De Centrale Bank van Suriname gaf in 1991 een importgarantie voor zevenenvijftig miljoen gulden aan CIS, zo meldde de Surinaamse Rekenkamer. Daarmee konden importen gekocht worden voor bijna honderdvijftig gulden per inwoner van Suriname. CIS selecteerde de importeurs. Het werden Insulaire Handelsvereniging (IH), Wagenaar Begro (WB) en Tropex, alle drie gevestigd in Nederland.

Een werknemer van Tropex verklaarde in een proces-verbaal dat zich bevindt in het strafdossier van...