Hans Kloos haalt de vergelijking aan in een interview dat in 1988 werd gepubliceerd in Bzzlletin (dat was een literair tijdschrift – een veel voorkomende publicatievorm in vroegere eeuwen). Het interview gaat mooi in op zijn poëzie.