Het vereist een omslag in het kijken. Door de groei van alles – economie, aantal huizen, aantal auto’s, aantal mensen – in het verleden, is het bijna niet voor te stellen dat er een periode van krimp voor de deur staat. Sterker: dat die al is begonnen. En toch is dat precies wat Wim Derks van de Universiteit Maastricht met twee coauteurs vaststelt in het rapport Structurele bevolkingsdaling: een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.

De bevolking van Nederland gaat krimpen.

Herhaling: de bevolking van Nederland gaat krimpen.

Dit zijn de feiten. In de twintigste eeuw verviervoudigde de wereldbevolking. Bevol-kingsgroei, dat is normaal. Maar in de eenentwintigste eeuw zal de groei van de wereldbevolking omslaan in krimp (rond 2075 volgens prognoses van de Verenigde Naties). Europa (inclusief Rusland) is het eerste werelddeel waarin de krimp begint, namelijk nu. In Nederland zet de krimp in vanaf 2035 (volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, zie grafiek). In de...