Met Zijlstra aan het hoofd vaart het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe koers. De globale bevordering van mensenrechten wordt vervangen door een beperking van migratie naar Nederland.

Toen VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in 2015 in het tijdschrift Liberaal Reveil een lans brak voor ‘strategische samenwerking’ met dictators in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die de radicalisering in hun land de kop indrukten en de vluchtelingenstroom een halt toeriepen, leidde dat tot gefronste wenkbrauwen bij de ambtenaren op de ‘Apenrots’, het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg waar het ministerie van Buitenlandse Zaken toen gevestigd was. In het artikel ‘Realistisch buitenlandbeleid’ pleitte de liberaal voor een breuk met de idealistische aanpak van PvdA-ministers als Bert Koenders en Lilianne Ploumen. De auteur maakte korte metten met de door diplomaten van BZ lang gekoesterde overtuiging dat – naast de promotie van Heineken bier in den vreemde – bevordering van...