Door de decentralisatie van overheidstaken verandert Nederland in een nachtwakersstaat die het liefst zo weinig mogelijk te maken wil hebben met de burger. Staatsrechtgeleerde Anne van Wageningen: ‘Niet elke Nederlander is nog gelijk. Dat leidt tot betonrot in het huis van Thorbecke.’

We schrijven mei 2031. ‘Wat iedereen al zo lang verwachtte, is gebeurd. De gezamenlijke conventie van Europese burgemeesters heeft verklaard dat vanaf nu alleen nog zaken worden gedaan tussen de Europese Unie en grote steden onderling.’ De grote steden werken dan al vijftien jaar intensief samen op het gebied van inkomensongelijkheid, toerismestromen, huisvesting, integratiebeleid, de energietransitie ‘en andere gemeenschappelijke onderwerpen waarop de Europese lidstaten eigenlijk te weinig deden’. De ‘ultieme stap om de natiestaat ten grave te dragen’ komt dan ook niet geheel onverwacht. ‘“Mensen wonen niet in staten, mensen wonen in steden,” met deze uitspraak lichtte de...