Nieuwkomers moeten zich in de schulden steken om taalles te krijgen van onderbetaalde flexwerkers. Met een beetje pech komen ze in een volgepropte groep terecht met analfabeten en hoogopgeleiden door elkaar. Geen wonder dat nog niet de helft op tijd het inburgeringsexamen haalt.

‘In Nederland bestaat de Wet inburgering. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert deze wet uit. Volgens de Wet inburgering bent u inburgeringsplichtig. U moet laten zien dat u genoeg weet van Nederland. Dat u de Nederlandse taal kent. En dat u kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. U bent niet meer inburgeringsplichtig als u het inburgeringsexamen haalt.’

De afgelopen drie jaar hebben bijna 53.000 nieuwkomers een brief van DUO ontvangen met deze mededeling. ‘U moet zelf inburgeren,’ gaat het in hetzelfde staccato verder. ‘Zelf leren en zelf hulp zoeken. Weet u nog niet genoeg over de Nederlandse taal? Weet u nog niet genoeg over het leven in Nederland? Dan kunt u een inburgeringscursus...