Interview Jan Jaap de Graeff

Jan Jaap de Graeff is een beminnelijke man met een voorliefde voor de ironische formulering en het understatement. Maar het zijn ook voor de kamerheer van de koningin in Zuid-Holland, die de majesteit regelmatig helpt bij ontvangsten en recepties, lastige tijden om kalm en beschaafd te blijven. Het kabinet waar zijn partij de VVD deel van uitmaakt, hakt met de botte bijl op het natuurbeleid in. De man die het beulswerk uitvoert, staatssecretaris Bleker, heeft een nogal vrije verhouding met feiten, argumenten en afspraken. En al vlakt de uitstroom nu een beetje af, de leden hebben de vereniging Natuurmonumenten, waarvan hij de algemeen directeur is, de afgelopen jaren bij bosjes verlaten.

‘Daar lig ik wakker van,’ zegt De Graeff in zijn werkkamer op landgoed Schaep en Burgh, het hoofdkwartier van Natuurmonumenten. ‘Een tijdlang heel erg, nu heb ik iets meer afstand genomen. Anders heb je geen leven meer en dat is ook niet goed voor de club. Ik houd graag...