Verkiezingsstrijd -– dat betekent de narcistische uitvergroting van het verschil, dat niet groots en meeslepend genoeg kan worden aangezet. Je moet daar geloof ik de corpsballerige lol of het spel van inzien, al die partijen die zich vlak voor 22 november met een rotgang van elkaar verwijderen, om elkaar op 23 november alsnog te vinden, ik mag wel zeggen op miraculeuze wijze.

Ik hoorde dichter en theoloog Huub Oos-terhuis op het SP-congres fulmineren tegen het ‘onmenselijke, ik zeg met nadruk onmenselijke’ regeringsbeleid van CDA en VVD, op die moreel superieure toon, die de constante blijft als je twee geloven mengt: het christendom en het marxisme. Welke termen zou die man gebruiken als hij ooit nog eens verzeild raakt in Darfur? Een nog onmenselijker beleid dan dat van CDA/VVD? Het is bijna niet voorstelbaar.

De grote lijnen in de gaten houden, zeg ik tegen mijzelf, en de grote lijnen zijn: in buurland België heerst opgetogenheid omdat de stormloop van het Vlaams...