Klassieker

Op veertienjarige leeftijd werd de toekomstige Nobelprijswinnaar Imre Kertész in 1944 onderweg naar zijn werk in Boedapest op straat opgepakt. Zonder dat hij zelfs maar afscheid van zijn ouders had kunnen nemen, werd hij, samen met een aantal Joodse jongens, naar Auschwitz overgebracht. Later werd hij overgeplaatst naar andere kampen. In Onbepaald door het lot beschrijft Kertész wat hem werd aangedaan, al mogen we volgens Dossier K., een buitengewoon verhelderend lang interview met Kertész, niet voetstoots uitgaan van een autobiografisch geschrift. Toch kan het niet anders of Onbepaald door het lot behelst de ervaringen van een wat naïeve puber die niet goed begrijpt wat hem overkomt, zich een en ander soms ook niet meer herinnert, en die, ondanks alle verschrikkingen die hij waarneemt, er impliciet van uitgaat dat er achter al dit alles toch sprake moet zijn van goede bedoelingen. Doordat de jongen al wat hij ziet vol onbegrip en verbazing waarneemt, is een werk...