In de afgelopen tien jaar stierven wereldwijd twee miljoen kinderen in gebieden waar oorlog werd gevoerd. Een miljoen kinderen werd wees. Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan tien miljoen kinderen ernstige oorlogstrauma’s en kunnen zij niet zonder hulp. Dat lijkt nog optimistisch, want hoe zal het de twintig miljoen kinderen vergaan die het geweld probeerden te ontvluchten en ergens in een kamp of schuiladres leven? De oorlog blijft hen op allerlei manieren op de hielen zitten. Alleen al door landmijnen sneuvelen er nog wekelijks tweehonderd kinderen in gebieden waar de wapens leken te zwijgen.

Kinderen vechten zelf ook mee in oorlogen. Het wordt zelfs heel gewoon. In de afgelopen jaren vochten kinderen in zevenendertig van de vijfenvijftig conflicten mee. De burgeroorlogen in Liberia en Sierra Leone leken ware kinderoorlogen, want bijna driekwart van de strijders was jonger dan achttien jaar. Al die kinderen krijgen dagelijks les in hoe zij medekinderen moeten haten,...