Pop

Al ver voor zijn overlijden vier jaar geleden stond het grote talent van Elliott Smith onomstreden vast. Het dubieuze genoegen van een wereldwijde muzikale ontdekking ná een tragische dood zal zijn erven dus bespaard blijven. In dat opzicht verschilt hij wezenlijk van Nick Drake, die volslagen onbekend was toen hij stierf. Maar de twee delen een schier onaantastbare status in de popgeschiedenis: de legende van de hevig aan zichzelf twijfelende, haast ziekelijk verlegen zanger die onwerkelijk mooie muziek maakte en onder twijfelachtige omstandigheden het leven liet.

Toch was het jammer dat From a Basement on the Hill, een postume cd met nieuwe liedjes, geen groot, vet uitroepteken achter dat kleine, zeer verzorgde oeuvre van de bedeesd zingende singer/songwriter Elliott Smith kon zetten. Gemis aan melodieus vernuft en een te bittere toon, terwijl hij in zijn beste muziek juist een fraaie balans had weten te vinden tussen gevoeligheid en weelderigheid.

Kunnen ook hevig...