Tijd van leven

Waar heeft u op dit moment te weinig tijd voor?

‘Ik ben net moeder geworden en schiet er sindsdien vooral zelf bij in. Snel een broodje naar binnen proppen, haar in een staart, want Feline moet gevoed worden. Aanvankelijk had ik die typische naïviteit van een beginnende moeder: als ze slaapt, ga ik lekker columns schrijven. Niet dus. Maar wat een zalige zingeving is een kind. De “waarom-vraag” die elke ongelovige tergt, is niet meer van belang. Ik doe het voor Feline. Punt.’

In welke tijd leven wij?

‘Wij leven in een tijd van onbehagen en ondankbaarheid. Ik had de jaren zestig wel mee willen maken, toen de jongeren samen een vuist maakten tegen onrecht. Het moet een vrolijke, inspirerende tijd zijn geweest. In het huidige idealisme schuilt minder romantiek. Na jaren van onrust zijn we toe aan solidariteit en optimisme. Ik wil daaraan bijdragen, als politica. Juist deze tijd heeft mij geïnspireerd om voor de politiek en voor de PvdA te kiezen: een partij die...