Hoe knap de liedteksten zijn die Alex Klaasen voor de familievoorstellingen schrijft, kun je horen in zijn nieuwe woorden voor ‘Boum’ van Charles Trenet. ‘Boem’ is zowel een liefdesbrief als een les in het schrijven van zo’n verleidingsepistel.

‘Onderaan een brief nooit “xxx”
Dat betekent namelijk niks, niks niks’, zingt Ward Kamps als Cyrano.
En: ‘Als je gaat dichten moet ieder woord licht en niet zo maar wat simpel gerijm
Wie wil ze horen / die flutmetaforen
niets meer dan een potje geslijm.’

Het lied zelf brengt de regels die de dichter formuleert op een voorbeeldige manier in de praktijk.