Dit is geen ‘belangrijk geschiedkundig object’. Het is wel een 9 millimeter semi-automatisch pistool van het model Star M43. Volkert van der G. vermoordde op 6 mei 2002 met zo’n wapen Pim Fortuyn. Het is nu in bezit van Justitie, maar de directeur van het nog niet geheel verbouwde Rijksmuseum in Amsterdam, Wim Pijbes, wil het in zijn collectie opnemen omdat het, net als de wandelstok van Van Oldenbarnevelt, een belangrijk moment in de geschiedenis verbeeldt. Maar daarover is gedonder, want historicus Frits van Oostrom, lid van de raad van toezicht van het Rijks, vindt dat het thuishoort in het nog niet geheel gerealiseerde Nationaal Historisch Museum. En toevallig is Van Oostrom daar ook toezichthouder van. Vorige week was er ook al gedoe over het al dan niet tentoonstellen van de Suzuki Swift van Karst T. in het Politiemuseum of in het geschiedenismuseum van Apeldoorn. Naar verluidt verdringen museumdirecteuren zich nu om de spuitbus peroxide en haarborstel van Wilders te...