Non-fictie

Het verschil tussen journalistiek en literatuur, zo legde Harry Mulisch in 1988 op een Holocaust­conferentie uit aan striptekenaar Art Spiegelman, was dat het in de journalistiek van belang was of een brand echt had plaatsgevonden. In een roman ging het er alleen om dat een brand zo goed mogelijk werd beschreven, het bestaan ervan deed er niet toe. Daarom, zou Mulisch hebben toegevoegd, liet hij de Holocaust over aan historici. Voor de romancier was de genocide ’te onbeschrijflijk’.

Art Spiegelman had net het eerste deel van zijn strip over de Holocaust, het befaamde Maus, gepubliceerd en voelde zich natuurlijk uitgedaagd. Er waren volgens hem veel manieren om mensen te laten begrijpen wat er was gebeurd – bijvoorbeeld met een stripverhaal met muizen en katten in plaats van mensen. ‘Geschiedenis,’ zo vertelt hij in Metamaus, het boek met dvd dat hij onlangs publiceerde, is ‘veel te belangrijk om alleen aan historici over te laten’.

Datzelfde geldt blijkbaar ook voor de...