De Nederlandse overheid negeert informatie over 
genocideverdachten, zegt een Rwandese vertrouwensadvocaat. Is Joseph Mugenzi een onschuldige verdachte? Met dank aan een dappere klokkenluider is er voor het eerst tegenspel geboden aan Fred Teeven en de IND.

De 65-jarige Rwandese apotheker Joseph Mugenzi bezat een ruim huis en een goedlopende apotheek in de hoofdstad Kigali. In Nederland is hij vervallen tot bittere armoede. Het appartement waarin ik hem dit voorjaar opzocht, was zo goed als leeg; hij kreeg het te leen van een vriend. Mugenzi, die al veertien jaar in Nederland woont en tot voor kort over een vluchtelingenstatus beschikte, had geen baan, geen uitkering, geen ziektekostenverzekering.

De reden dat hij als een paria leefde? Volgens de Immigratie en Naturali satie dienst (IND) was Mugenzi een massamoordenaar. Hij zou tijdens de genocide in Rwanda in april 1994 bij een wegversperring leiding hebben gegeven aan moordpartijen. De IND baseerde haar beschuldiging op een...