De 65-jarige Rwandese apotheker Joseph Mugenzi bezat een ruim huis en een goedlopende apotheek in de hoofdstad Kigali. In Nederland is hij vervallen tot bittere armoede. Het appartement waarin ik hem dit voorjaar opzocht, was zo goed als leeg; hij kreeg het te leen van een vriend. Mugenzi, die al veertien jaar in Nederland woont en tot voor kort over een vluchtelingenstatus beschikte, had geen baan, geen uitkering, geen ziektekostenverzekering. De reden dat hij als een paria leefde? Volgens de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) was Mugenzi een massamoordenaar. Hij zou tijdens de genocide in Rwanda in april 1994 bij een wegversperring leiding hebben gegeven aan moordpartijen. De IND baseerde haar beschuldiging op een rapport dat de Nederlandse ambassade in 2012 liet maken. Mugenzi ontkende. Ik ging naar Rwanda om vast te stellen wie gelijk had, de IND of Mugenzi.

Onderduikadressen

Kigali, half mei. Klokkenluider Claude zit tegenover me. Zijn echte naam wil hij niet in de...