Sinds de Tweede Intifada in 2000 laait het allochtone anti¬semitisme op. Waarom horen we daar nu pas over?

Najaar 2001 wilde ik voor dagblad Trouw een kleine, orthodoxe synagoge in Amsterdam-West portretteren. Zoals dat gaat: die zomer was ik bij toeval in contact gekomen met een van de vaste bezoekers. Zij vertelde me dat vrouwen in deze rabbijnloze gemeente, gesticht in 1957, een bijzondere rol speelden. Sowieso leek zo’n sjoeltje midden in een allochtone volkswijk me een verhaal waard. Voor de goede orde: die twee torens daar in New York stonden nog recht overeind.

Mijn voorstel werd vriendelijk onthaald. Ik zou enkele gemeenteleden interviewen, en uiteraard een dienst bijwonen. Er was één voorwaarde: de locatie van het godshuis moest in het vage blijven. Low profile, niet opvallen luidde de strategie.

Al snel werd duidelijk waarom. Als de bezoekers het pand verlieten, werden ze regelmatig aan het gas gewenst. Menigeen schoof, heel verstandig, een pet over z’n keppeltje...