Bladwijzers / De beste online bronnen bij het nieuws

Vice; Gouden platen

De oprichter van het Amerikaanse tijdschrift Vice maakte een documentaire over de oorlog tussen de mormonen en hun Mexicaanse belagers. De beelden geven een beeld van wie de mormonen zijn en hoe ze leven. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – de officiële naam van de mormoonse kerk – werd in 1830 gesticht in de staat New York. Stichter Joseph Smith Jr. kreeg een visioen waarin hem verteld werd over gouden platen. Daarin zou de geschiedenis gegraveerd zijn van een volk dat rond 600 voor Christus uit Jeruzalem vertrokken was om zich op het Amerikaanse platteland te vestigen. Jezus Christus zou zich opnieuw geopenbaard hebben, voor het oog van de jonge Smith, die vervolgens het heilige boek zelf schreef. De gouden platen zijn onvindbaar en ‘Het Boek van Mormon’ staat vol fouten. Toch zijn er tegenwoordig wereldwijd ruim 13 miljoen mormonen.

Counterpunch; Mitt Romney

De Romneys zijn al...